Pre viac informácií ohľadne tvorby rozpočtov pre stavby nás kontaktujte mailom na: matus@bodnarik.sk